Rólunk

Óvodánk az egykori péceli vásártéren helyezkedik el a város északi részén.

A valamikori négycsoportos óvodát, 2003-ban átépítették, így lett hat csoportos óvoda.

A folyamatos építkezések, a betelepülők számának növekedése indokolttá tette a hetedik csoport beindítását is. Intézményünk 120%-os feltöltöttséggel működik, csoportlétszámaink magasak, elérik a 30 főt. 

Nevelőtestületünk elhivatottságot érez a hagyományok őrzésére, ápolására, átörökítésére, ezért - kompetenciáinkra, szakvizsgáinkra alapozva – az óvodai nevelés országos alapprogramját gerincként felhasználva, a Galga-menti szokásokat és hagyományokat alapul véve, az óvodánk sajátosságaihoz igazodó néphagyományéltető programot hoztunk létre.

A NAGY IDŐ KEREKE helyi Kiegészítő Program név választásával utalni kíván az évek múlására, de az évszakokkal visszatérő hagyományok megnyugtató eligazodására: FOROG A NAGY IDŐ KEREKE. 

Hagyomány alatt a közösségek épülését segítő tudást, szokásokat értjük. Hagyományaink többet is jelentenek, mint csak a múltból megmaradt szokásrendszert. Az új körülményeknek megfelelő új viselkedési szabályok, szokások jelennek meg. A hagyományok ápolásához idő és egymás felé fordulás szükséges. A hagyományok az adott társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrözik. A családi hagyományok generációkon átívelő, tudatosan ápolt, fenntartott szokások, amelyek tükrözik a család érték- és normarendszerét. Tevékenységeinkbe beépítjük a népi kultúra azon elemeit, amelyek igazodnak a gyermekek életkori fejlődési sajátosságaihoz, gazdagítják mindennapi életüket.

A hozzánk járó családoknak felkínált programjaink mindezt híven tükrözik.